Świadczymy usługi legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Pomagamy w uzyskaniu zezwolenia na pracę w Polsce.Zezwolenie na pracę w Polsce Katowice

Zajmujemy się legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce. Pomagamy w uzyskaniu pozwoleń na pracę, wiz w celu wykonywania pracy. Nasze usługi są przeznaczone dla firm i osób prywatnych. Pomagamy obcokrajowcom, którzy przybyli do Polski załatwić wszystkie formalności związane z pobytem w Polsce. Pomagamy w uzyskaniu wiz, zezwoleń na pobyt, zezwolenia na pracę. Przy naszej pomocy wszystkie niezbędne procedury zostaną przeprowadzone możliwie szybko i prawidłowo.

Pozwolenie na pracę w Polsce Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca na terytorium Polski musi złożyć wniosek o zezwolenie na pracę w Polsce. We wniosku należy odpowiednio uzasadnić konieczność zatrudnienia cudzoziemca w swojej firmie. Zezwolenia na zatrudnienia cudzoziemca należy połączyć z legalizacją pobytu w Polska.

Wizy wydawane w celu wykonywania pracy, wiza do pracy w Polsce Wiza wydawana w celu wykonywania pracy uprawnia do pobytu i pracy na terytorium Polski. Wizę tą wydaje konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Wiza wydawana jest na podstawie zezwolenia na pracę na terytorium Polski, albo pisemnego oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, jeżeli nie jest wymagana zezwolenie na pracę.

rozwiązanie spółki z o.o. Katowice, charakterystyka spółek